Berichtgeving omtrent coronavirus

De Nederlandse overheid heeft op 15 maart jl. strenge maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn op 23 maart jl. verder aangescherpt met een algeheel verbod op bijeenkomsten en evenementen, ongeacht de grootte, tot 1 juni 2020 als gevolg. Velen van u gaan door een moeilijke periode. Wij leven daarin met u mee!

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus scherp in de gaten en onze keuzes maken wij altijd in het belang van onze medewerkers en gasten. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid hebben hierbij de hoogste prioriteit.

Inspirium heeft de volgende stappen genomen in het kader van het coronavirus:

Showrooms Breda | Amsterdam

  • Inspirium heeft in overleg met haar partners besloten om alle showrooms tot nader order te sluiten voor klanten zonder afspraak;
  • De bezetting op de showrooms is gereduceerd tot de aanwezigheid van de Connectors, onze partners werken zoveel mogelijk vanuit huis;
  • Indien u gedurende deze periode Inspirium in Breda of Amsterdam wilt bezoeken, dient u vóór uw bezoek via het algemene telefoonnummer een afspraak te maken;
  • Tijdens uw bezoek hanteren wij de algemeen geldende richtlijnen en instructies van het RIVM ten aanzien van social distance en hygiëne;
  • Wij behouden het recht om u de toegang tot onze showrooms te ontzeggen indien u zich niet aan de richtlijnen van het RIVM houdt;
  • Zowel telefonisch als via mail zijn wij bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen;
  • Het spreekt voor zich dat wij ondanks alle beperkingen u zo goed en snel mogelijk zullen helpen.

Wij vertrouwen erop dat onze voorzorgsmaatregelen bijdragen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en begrijpen dat dit een dynamisch proces is. Wanneer er door de overheid aanvullende maatregelen worden afgekondigd, zullen wij ons beleid hierop aanpassen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en wensen, natuurlijk net als u, dat wij deze beperkende situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. 
 
Namens alle partners Inspirium Amsterdam en Breda,

Michel Meijer
Directeur Inspirium Amsterdam

Nicholas Tissot van Patot
Connector Amsterdam

John Bressers
Connector Breda